National

Germany

Prof. Dr. Bräbel Gerowitt (University of Rostock)

Norway

Prof. Lars Olav Brandsæter (Norwegian University of Life Sciences) and
Dr. Kirsten Tørresen (Norwegian Institute of Bioeconomy Research)

Finland

Dr. Jukka Salonen

Denmark

Prof. Dr. Jesper Rasmussen

France

Dr. Marie-Helene Robin (UMR AGIR – AGroecologies, Innovations & Ruralities) and
Dr. Muriel Valantin-Morison (INRA UMR agronomie environnement et agronomi)